Podpořte nás

Péče o volně žijící živočichy

Vypouštění živočichů zpět do volné přírody

Přednášky a exkurze s environmentální tematikou

Podpora hnízdních možností

Záchranné transfery

Realizace naučných stezek

Co se zraněným živočichem?

Co se zraněným živočichem?
  • Vždy přemýšlejte, zda je nutná pomoc člověka.
  • Nalezená ptáčata vyzvedněte na vyvýšené místo (větev, římsu atd.), matka je najde a nakrmí.
  • Na srnčata, kolouchy či malé zajíčky nesahejte, nechte je na místě, matka bývá nedaleko a postará se o ně.
  • Sbírejte jen viditelně poraněná zvířata.
  • Nenechávejte si v péči mláďata volně žijících živočichů bez odborné konzultace, jako domácí mazlíčci jsou nevhodní a často se pak stávají nebezpeční svému okolí.
  • V případě jakékoliv pochybnosti nás kontaktujte na telefonu 603864822.

Adoptujte mě!

U nás ve stanici je možné si adoptovat vlastního živočicha.  Každý dárce obdrží certifikát o adopci v podobě fotografie adoptovaného živočicha a jeho jméno bude uvedeno na štítku na voliéře. Adoptovat je možné kteréhokoliv živočicha uvedeného v seznamu, jenž se nachází ve stanici. Po předchozí domluvě může dárce svého svěřence kdykoliv navštívit ve stanici. První dárci mají možnost adoptovaného živočicha pojmenovat. Pro každého živočicha je stanovena cena, která zahrnuje celkové náklady na krmivo na jeden rok (je možné dohodnout i půlroční financování).

Chcete nás podpořit?

Pokud si přejete podpořit naši činnost a není Vám lhostejný osud zraněných živočichů, můžete přispět (veškeré finanční prostředky budou použity na péči a ošetření zraněných živočichů):

Dárcovská SMS

  • SMS ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI POLABI na číslo 87777 (platí pro všechny operátory, cena DMS je 30 Kč, naše stanice obdrží 28,50 Kč).
  • Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobou jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI POLABI na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Dar na účet

  • Pošlete svůj dar na účet číslo: 33553322/0800 u České spořitelny, a.s. , variabilní symbol 907. Pro oznámení Vaší podpory sbírky Zvíře v nouzi použijte prosím formulář Oznámení o daru!

Aktuality ze stanice

Z fotogalerie

Dárcovské certifikáty
Adopční certifikáty
Mláďata
Akce a přednášky
Vypouštění živočichů
Zranění živočichů