Podpořte nás

O nás

Historie naší činnosti

Stanice vznikla v roce 1984 a původně působila pouze v okolí Poděbrad. Postupně rozšířila svoji činnost nejprve do celého okresu Kolín a Nymburk, později přibyly okresy Mladá Boleslav, Praha východ a Jičín. S přibývajícím územím vznikla struktura zahrnující sídlo stanice v Pátku a odběrná místa v jednotlivých okresech. Tento systém se dlouhodobě osvědčil a umožňuje převzetí a kvalitní ošetření živočicha na základě oznámení na kontaktní telefon kdekoliv v rámci působnosti stanice.

V roce 2008 byla vybudována nová část stanice specializovaná na chov veverek obecných v Kojicích na pozemcích manželů Soukupových. Stanice je vybavena veškerým potřebným zařízením na léčení, chov a odchov veverek.

V roce 2009 bylo do záchranné stanice přijato celkem 856 jedinců zahrnujících 78 druhů (58 druhů ptáků, 17 druhů savců a 3druhy plazů). V porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu o 77 živočichů (v roce 2008 celkem 779 jedinců) a druhová rozmanitost se snížila o 3 druhy. Celková bilance činí okolo 12 000 živočichů, kteří naší stanicí až doposud prošli.

Záchranná stanice

Stanice pro handicapované živočichy při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Polabí je jednou ze zakládajících stanic Národní sítě stanic ČR a garantuje péči o volně žijící živočichy v působnosti měst Kolín, Jičín, Poděbrady, Nymburk, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště. Vedoucím stanice je pan Luboš Vaněk.

Hlavní sídlo stanice se nachází v Pátku u Poděbrad, kde se nachází zázemí zahrnující vybavenou ordinaci a karanténní místnosti i přípravna a sklad krmení včetně technického vybavení pro odchyt a převoz zvířat. Ve venkovních prostorách je umístěno 27 voliér, včetně rozlétávací voliéry. V odběrném místě v Choťánkách jsou umístěny voliéry pro zpěvné ptactvo, voliéry pro savce a vodní plochy pro vodní ptactvo. V roce 2008 byla vybudována nová část stanice specializovaná na chov veverek obecných v Kojicích

Stálou veterinární péči stanici zabezpečují MVDr. Jan Bartoněk a MVDr. Vladimír Šoltys. Při složitějších léčebných zákrocích spolupracujeme s Veterinárními klinikami v Jičíně a Českém Brodě.

Hlavní naší náplní je péče o zraněné volně žijící živočichy a především praktická ochrana přírody. Naším předním cílem je uzdravení a navrácení vyléčených živočichů zpět do volné přírody. Věnujeme se i osvětové činnosti v mateřských školkách, základních školách a pro širokou veřejnost. Pořádáme různé přednášky a exkurze do našeho zařízení, kde názorně ukazujeme, jak se o zraněné zvíře postarat a jak pokračuje jeho osud ve stanici eventuelně jeho návrat do volné přírody. (viz. Nabídka přednášek a exkurzí)